|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีท่าเรือ

 • สโมสรโรตารีท่าเรือ ได้รับถุงยังชีพจากภาค 3350 จำนวน 80 ถุง นำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 พื้นที่ๆละ 40 ถุง วันเสาร์ที่ 9 ต.ค. 2564 (ดู :2463) 11/10/2021
 • สถาปนานายกสโมสรโตารีท่าเรือ ปี 2564-2565 (2021-2120) (ดู :2302) 03/09/2021
 • โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ (CLE) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดู :4425) 05/09/2019
 • ผชภ.เพ็ญทิพย์ กองวารีนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม ทุกระดับชั้นเรียนทั้งโรงเรียน (ดู :2117) 29/01/2018
 • สร.ท่าเรือ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดจำปา อ.ท่าเรือ อยุธยา ในโอกาสครบรอบ 60 ปี อน.สุรพล กระทุ่มเขตต์ (ดู :2023) 29/01/2018
 • สร.ท่าเรือ ได้จัดทำโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ (ต่อเนื่อง) ร่วมกับอ.ท่าเรือ และสำนักงานปศุสัตว์ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 7 ธ.ค. 60 ณ วัดบัวงาม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา (ดู :1864) 25/01/2018
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  ท่าเรือ

  นย. จุฑามาศ พัฒนเจริญวงศ์

  นายกสโมสร