|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีวัฒนา ในพระอุปถัมภ์

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2564 สร.วัฒนา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "บริการชุมชน" 19 ชุมชน ในเขตวัฒนา (ดู :4366) 01/11/2021
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 สร.วัฒนา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้บริจาคหน้ากากผ้า 2,500 ชิ้น ให้แก่พระสงฆ์วัดต่างๆ (ดู :3116) 14/04/2020
 • วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 สร.วัฒนา ในพระอุปถัมภ์ ขอเชิญประชุมประจำสัปดาห์ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "ได้อะไรจากการเป็นโรแทเรียน" (ดู :3236) 30/07/2019
 • สโมสรโรตารีวัฒนา ในพระอุปถัมภ์ ขอเชิญประชุมประจำสัปดาห์ และฟังการบรรยายพิเศษ "บุคลิกภาพและภาพลักษณ์" วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ (ดู :2705) 07/05/2019
 • วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สโมสรโรตารีวัฒนา ในพระอุปถัมภ์ ขอเชิญมิตรโรแทเรียนร่วมกิจกรรม บริการอาชีพ และบริการชุมชน ณ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน สุขุมวิท 47 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (ดู :1994) 31/10/2018
 • 26-09-61 สร.วัฒนาฯ - บรรยายเรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง (ดู :2322) 28/09/2018
 • 12-09-61 สร.วัฒนาฯ - บรรยายเรื่อง พื้นฐานสำคัญของโรตารี (ดู :1748) 15/09/2018
 • 03-06-61 สร.วัฒนาฯ - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 (ดู :1828) 02/06/2018
 • 18-04-61 สร.วัฒนาฯ - โรตารีคืออะไร และได้อะไรจากการเป็นโรแทเรียน (ดู :1949) 18/04/2018
 • 20-12-60 สร.วัฒนา ในพระอุปถัมภ์ฯ - เชิญร่วมงานสังสรรค์ประจำปี Merry Christmas and Happy New Year 2018 (ดู :2001) 18/12/2017
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  วัฒนา ในพระอุปถัมภ์

  นย. สิริยากร นุชนารถ

  นายกสโมสร